Bine aţi venit Vizitator!
Joi, 2018-03-22, 9:48 PM
Principală | Înregistrare | Logare | RSS

Troparul Adormirii

Căutare

Cuprins

Troparul Invierii

Autoplayer

Icoana zilei

Calendar

«  Ianuarie 2010  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Noutăţi

Principală » 2010 » Ianuarie » 9 » ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE GRAD I, II, SAU DEFINITIVAT
11:50 PM
ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE GRAD I, II, SAU DEFINITIVAT

 ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE SE ÎNSCRIU LA EXAMENUL DE GRAD I, II, SAU DEFINITIVAT DEFINITIVAT – În octombrie 2009 se pot înscrie cadrele didactice care au vechimea de cel puţin 1 an şcolar complet şi activitatea în anul şcolar 2009 – 2010 este de un an şcolar complet (sau având un stagiu de cel puţin 3 ani la catedră, pentru personalul didactic asociat, care este încadrat în această perioadă cu cel puţin o jumătate de normă). Examenul se va desfăşura în august 2010.
GRADUL II – În octombrie 2009, se pot înscrie cadrele didactice care au obţinut definitivarea în învăţământ în 2007 sau anterior acestuia şi care la 31 august 2011 vor avea o vechime efectivă în învăţământ de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării (cu excepţia celor care au obţinut nota 10, pentru care intervalul este de 3 ani). Examenul se va desfăşura în august 2011.
GRADUL I - În octombrie 2009, se pot înscrie cadrele didactice care au obţinut gradul didactic II în 2008 sau anterior acestuia şi care la 31 august 2012 vor avea o vechime efectivă în învăţământ de cel puţin 4 ani de la obţinerea gradului didactic II ( cu excepţia celor care au obţinut nota 10, pentru care intervalul este de 3 ani). Susţinerea lucrării se va face în anul şcolar 2011 – 2012.
Cererea şi fişa de înscriere se pot procura de la copiator CCD.
• Cererea pentru efectuarea inspecţiei de specialitate curente I (IC1) – numai pentru gradul I şi gradul II - se va depune la I.S.J. la inspectorul de specialitate între 8.09.2009 - 19.09.2009.
Între 1.10.2009 - 15.10.2009 cadrele didactice vor depune la secretariatul şcolii două dosare cuprinzând actele necesare înscrierii la gradul didactic, unul conţinând documentele legalizate, iar cel de-al doilea copii ale legalizărilor.
Între 16.10.2009 - 31.10.2009 dosarele corect întocmite vor fi depuse la I.S.J., pe baza unei adrese de înaintare din partea şcolii, personal sau de către secretarul şcolii respective.
DEFINITIVAT
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
• stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea diplomei de absolvire pentru învăţători, educatoare, maiştrii instructori, respectiv a diplomei de licenţă pentru profesori, conform prevederilor în vigoare minim 2 ani (un an şcolar complet);
• calificativul cel puţin SUFICIENT obţinut la aprecierea anuală şi la inspecţiile şcolare;
• specialitatea are corespondent în planul de învăţământ, programa pentru examenele de definitivat a fost aprobată de M.E.C.I., au fost acreditate centre de perfecţionare pentru specialitatea respectivă.
LISTA
actelor necesare pentru înscrierea la examenul de definitivare în învăţământ
1. Cererea de înscriere, adresată inspectorului şcolar general (formular tip);
2. Fişa de înscriere completată cu înscrisurile din cartea de muncă, confirmată de
conducerea şcolii (în cazul unităţilor de învăţământ particular se ataşează şi copie
după autorizaţia de încredere) (formular tip);
3. Copie de pe diploma de studii, legalizată;
4. Copie de pe foaia matricolă, legalizată;
5. Copie de pe certificatul de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic, eliberat de un DEPARTAMENT DE PERFECŢIONARE
ACREDITAT, legalizată;
6. Copie de pe certificatul de naştere, legalizat ;
7. Copie simplă de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
8. Recomandarea consiliului de administraţie al unităţii şcolare, pentru înscrierea la
examenul de obţinere a gradului didactic definitiv;
9. Fişă de evaluare cu calificativul din anul şcolar precedent înscrierii.
GRADUL II
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
• Stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea definitivatului în învăţământ este de 4 ani (sau 3 ani, dacă media de la examenul de definitivat este 10) ;
• Calificativul cel puţin BINE obţinut la aprecierile şi inspecţiile şcolare în ultimii trei ani înainte de înscriere ;
• Specialitatea are corespondent în planul de învăţământ ;
• Programa pentru examenele de grad a fost aprobată de M.E.C.I. ;
• Centrele de perfecţionare au fost acreditate pentru specialitatea respectivă ;
• Comportament demn în şcoală, familie şi societate şi repectarea normelor deontologice ;
• Rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv - educativă cu elevii, în activitatea metodico – ştiinţifică;
• Progres şcolar realizat la disciplina/ele, la clasele controlate, apreciat de cadrul didactic care a efectuat inspecţia prin rapoartarea rezultatelor şcolare obţinute de elevi la data inspecţiei curente la cele obţinute la evaluările anterioare, pe un interval de cel puţin doi ani.
• Atenţie! Sunt necesare 3 inspecţii:
Ø prima inspecţie curentă (IC1) înainte de înscriere, susţinută în perioada 17.09.2009 – 10.10.2009
a doua inspecţie curentă (IC2) în anul şcolar 2009Ø – 2010 sau 2010 - 2011
inspecţia specială în anul susţinerii examenuluiØ (IS)
LISTA
actelor necesare pentru înscrierea la examenul de obţinere a gradului didactic II
1. Cererea de înscriere, adresată inspectorului şcolar general (formular tip) ;
2. Fişa de înscriere completată cu înscrisurile din cartea de muncă, confirmată de
conducerea şcolii (în cazul unităţilor de învăţământ particular se ataşează şi copie
după autorizaţia de încredere) (formular tip) ;
3. Copie de pe diploma de studii, legalizată ;
4. Copie de pe foaia matricolă, legalizată;
5. Copie de pe certificatul de obţinere a definitivării în învăţământ, legalizată ;
6. Copie de pe certificatul de naştere, legalizat ;
7. Copie simplă de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
8. Recomandarea consiliului de administraţie al unităţii şcolare, pentru înscrierea la
examenul de obţinere a gradului didactic II ;
9. Dovada privind calificativul pentru ultimii 3 ani şcolari, precum şi pentru cel puţin
2 inspecţii curente şi o inspecţie specială;
10. Memoriul de activitate profesională şi social – obştească, scris la calculator,
semnat de candidat, confirmat de conducerea şcolii (semnat şi ştampilat) ;
11. Fişa de evaluare anuală cu calificativul din anul şcolar precedent înscrierii.

Observaţie :

Ca dovadă pentru inspecţiile curente (IC1 şi IC2) sunt admise adeverinţe (conform modelului anexat) sau copii ale proceselor verbale de Inspecţie Curentă, înscrise « Conform cu originalul », semnate de conducătorul unităţii şi ştampilate PE FIECARE PAGINĂ.
Ca dovadă pentru inspecţia specială este admisă NUMAI copia procesului verbal de Inspecţie Specială, înscrisă « Conform cu originalul », semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată PE FIECARE PAGINĂ.
GRAD DIDACTIC I
CONDIŢII DE INSCRIERE
• Stagiu de predare efectivă la catedra de la obţinerea gradului II în învăţământ - 4 ani (3 ani dacă media de la examenul de la gradul II este 10).
• Calificativul FOARTE BINE obţinut la aprecierile şi inspecţiile şcolare în ultimii trei ani înainte de înscriere ;
• Specialitatea are corespondent în planul de învăţământ, programa pentru examenele de grad a fost aprobată de M.E.C.I. au fost acreditate centre de perfecţionare pentru specialitatea respectivă;
• Comportare demnă în şcoală, familie şi societate, repectarea normelor deolontologice ;
• Rezultate bune şi foarte bune în activitatea instructiv - educativă cu elevii, în activitatea metodico – ştinţifică;
• Progres şcolar realizat la disciplina/ele, clasa/ele controlate, apreciat de cadrul didactic care a efectuat inspecţia prin rapoartarea rezultatelor şcolare obţinute de elevi la data inspecţiei curente la cele obţinute la evaluările anterioare, pe un interval de cel puţin doi ani;
• Desfăşurarea unor activităţi semnificative pentru manifestarea competenţelor constructiv – creatoare în domeniul psihopedagogic şi metodico – ştinţifică cum sunt:
Ø elaborarea de mijloace şi materiale necesare inovării şcolare, cercetării constatative, operaţionale, ameliorative, etc.
programe, manuale,Ø culegeri, caiete de activităţi practice, de laborator, de experienţe, de mijloace de învăţământ, standarde de evaluare, etc.
desfăşurarea cu buneØ rezultate a unor activităţi şcolare şi extraşcolare etc.
lucrări personaleØ de creaţie pentru cadrele didactice cu specialitatea arte plastice etc.
• Atenţie! Sunt necesare 3 inspecţii:
prima inspecţie curentă (IC1) înainteØ de înscriere, susţinută în perioada 17.09.2009 – 10.10.2009 ;
a douaØ inspecţie curentă (IC2) în anul şcolar 2010 - 2011 ;
inspecţia specială,Ø odată cu susţinerea lucrării metodico – ştiinţifice, în anul şcolar 2011 – 2012.
LISTA
actelor necesare pentru înscrierea la examenul de obţinere a gradului didactic I
1. Cererea de înscriere, adresată inspectorului şcolar general (formular tip) ;
2. Fişa de înscriere completată cu înscrisurile din cartea de muncă, confirmată de
conducerea şcolii (în cazul unităţilor de învăţământ particular se ataşează şi copie
după autorizaţia de încredere) (formular tip) ;
3. Copie de pe diploma de studii, legalizată;
4. Copie de pe foaia matricolă, legalizată;
5. Copie de pe certificatul de obţinere a gradului didactic II, legalizată ;
6. Copie de pe certificatul de naştere, legalizat ;
7. Copie simplă de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul) ;
8. Recomandarea consiliului de administraţie al unităţii şcolare, pentru înscrierea la
examenul de obţinere a gradului didactic I ;
9. Dovada privind calificativul pentru ultimii 3 ani şcolari, precum şi pentru cel puţin
2 inspecţii curente şi o inspecţie specială ;
10. Memoriul de activitate profesională şi social – obştească, scris la calculator,
semnat de candidat, confirmat de conducerea şcolii (semnat şi ştampilat) ;
11. Fişa de evaluare anuală cu calificativul din anul şcolar precedent înscrierii.
Observaţie :
Ca dovadă pentru inspecţiile curente (IC1 şi IC2) sunt admise adeverinţe (conform modelului anexat) sau copii ale proceselor verbale de Inspecţie Curentă, înscrise « Conform cu originalul », semnate de conducătorul unităţii şi ştampilate PE FIECARE PAGINĂ.
Ca dovadă pentru inspecţia specială este admisă NUMAI copia procesului verbal de Inspecţie Specială, înscrisă « Conform cu originalul », semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată PE FIECARE PAGINĂ.
(Model adeverinţă IC1 sau IC2)
ANTET ŞCOALĂ Nr._____/______________
ADEVERINŢĂ
Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna___________________________, profesor titular/suplinitor la catedra ____________________(învăţător/institutor/maistru instructor) a susţinut inspecţia curentă 1/inspecţia curentă 2 la data de _______________ şi a obţinut calificativul ______________________.
Inspecţia a fost efectuată de domnul/doamna _____________________________, inspector de specialitate/metodist al Inspectoratului Şcolar al Judeţului şi a fost consemnată în Registrul de Procese Verbale de la pag._____ la pag._____.
Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului în vederea înscrierii la gradul didactic ________.
DIRECTOR,
SECRETAR ŞEF/SECRETAR,

Vizualizări: 3001 | Adăugat de: GEORGE | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 1
1  
Buna ziua,

Am deschis materialul, acord calificativ 10. Sunt profesor la un liceu din Radauti, Suceava si va urmaresc impreuna cu tinerii nostri plina de interes si bucurie...
Vocea parintelui Toefil deschide multe din orele noastre impreuna...
Cu multumire si bucurie in Domnul,
Noi, Colegiul National A. Motrescu


Prenume *:
Email *:
Cod *: