Bine aţi venit Vizitator!
Luni, 2018-05-21, 10:59 AM
Principală | Înregistrare | Logare | RSS

Troparul Adormirii

Căutare

Cuprins

Section categories

Troparul Invierii

Autoplayer

Icoana zilei

Materiale utile

Principală » Fişiere » Informaţii

Structura anului scolar 2011-2012
[ Descarcă de pe server (197.3Kb) ] 2011-08-04, 10:23 AM


CABINET MINISTRU
_____________________________________________________________________
ORDIN
privind structura anului şcolar 2011 – 2012
În temeiul Legii educației naționale nr.1/2011,
În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 81/2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
emite prezentul ordin:
Art.1 (1) Anul şcolar 2011-2012 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabileşte:
a) Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 1 iunie 2012.
b) Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 15 iunie 2012.
c) Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.
d) Pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile.
e) Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.
f) Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. 2
Art.2 Anul şcolar 2011-2012 începe pe data de 1 septembrie 2011, se încheie pe data de 31 august 2012 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri – luni, 12 septembrie 2011 – vineri, 23 decembrie 2011.
În perioada 22 - 30 octombrie 2011, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 24 decembrie 2011 – duminică, 15 ianuarie 2012
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 16 ianuarie 2012 – vineri, 6 aprilie 2012
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 7 aprilie 2012 – duminică, 22 aprilie 2012
Cursuri – luni, 23 aprilie 2012 – vineri, 22 iunie 2012
Vacanţa de vară – sâmbătă, 23 iunie 2012– duminică, 9 septembrie 2012
Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri:
Joi, 1 decembrie 2011 – Ziua națională a României
Marți, 1 mai 2012 – Ziua Muncii
Luni, 4 iunie 2012 – A doua zi de Rusalii
Art.4 (1) Săptămâna 2-6 aprilie 2012, din semestrul al doilea, este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, având un orar specific.
(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în Anexa la prezentul ordin.
Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2011.
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2012.
Art.6 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliul reprezentativ al părinților.
(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele de bacalaureat şi de absolvire. 3
Art.7 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competenţelor profesionale, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
Art.8 Direcţia Generală Educaţie şi Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, Direcţia Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRU,
Daniel Petru FUNERIU
Bucureşti
Nr. 4292
Data 24.05.2011 4 SECRETAR DE STAT,
SECRETAR DE STAT,

Iulia Adriana Oana BADEA
András György KIRÁLY

Categorie: Informaţii | Adăugat de: GEORGE
Vizualizări: 435 | Descărcări: 56 | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 0
Prenume *:
Email *:
Cod *: